O spoločnosti

Firma TYPOARS bola založená v roku 1990 ako rodinná firma so zameraním na zabezpečenie komplexného polygrafického spracovania tlačovín. 

V roku 1995 zriadila Galériu TYPO&ARS, v ktorej okrem výstav sa realizujú aj kurzy tvorivosti pre dospelých. Od roku 2003 poskytuje svoje priestory na tvorivé dielne pre deti v úzkej spolupráci s OZ Združenie deti a umenie.

V roku 2009 zmenila firma TYPOARS svoju právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Kontakt: TYPOARS, s.r.o., Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk