Združenie deti a umenie

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 2018

Združenie deti a umenie Vás pozýva na tvorivé dielne pre deti (aj dospelých)

Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, Bratislava-Vajnory.
Veková hranica: deti od 4 rokov, menšie len s doprovodom.
Účastníkom odporúčame obliecť si staršie veci.
Poplatok je 12 eur na osobu a deň (materiál + občerstvenie).
Všetky vyhotovené práce si účastníci po dokon-čení môžu vziať domov.

Prihlášky: Viera Čepcová (predseda OZ), tel.: 0903 477 074, mail: cepec@typoars.sk

OZ Združenie deti a umenie má za sebou už 15 rokov tvorivej práce s deťmi – v spolupráci s Galé-riou TYPO&ARS zrealizovalo 464 tvorivých dielní pre 8268 účastníkov. Svojimi aktivitami pri-spieva nielen k rozvoju tvorivého myslenia a tvorivej činnosti detí, ale aj k zachovaniu kultúrneho dedičstva a k rozvoju tradičných výtvarných techník a umeleckých remesiel:

Tvorivé dielne pre deti sú vždy v sobotu od 10.00 h – 14.00 h v týchto termínoch:

16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých (denne od 14.00 h – 18.00 h):

  • 2. – 6. 7. 2018 — 16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 1. turnus
  • 20. – 24. 8. 2018 — 16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 2. turnus
  • 24. 8. 2018 o 17.00 h — vernisáž výstavy prác účastníkov 16. ročníka tvorivých dielní pre deti a dospelých v Galérii TYPO&ARS

Tvorivé dielne pre deti a dospelých, ako aj výstava prác účastníkov tvorivých dielní sa realizujú v spolupráci s firmou TYPOARS, s.r.o. a s podporou Mestskej časti Bratislava-Vajnory a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Kontakt: Združenie deti a umenie, Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
Viera Čepcová, tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk