Združenie deti a umenie

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 2016

Združenie deti a umenie Vás pozýva na tvorivé dielne pre deti (aj dospelých)

OZ Združenie deti a umenie má za sebou už 13 rokov tvorivej práce s deťmi – v spolupráci s Galériou TYPO&ARS zrealizovalo 399 tvorivých dielní pre 7086 účastníkov. Svojimi aktivitami prispieva nielen k rozvoju tvorivého myslenia a tvorivej činnosti detí, ale aj k zachovaniu kultúrneho dedičstva a k rozvoju tradičných výtvarných techník a umeleckých remesiel:

Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, Bratislava-Vajnory
Veková hranica: deti od 4 rokov (menšie len s doprovodom)
Účastníkom odporúčame obliecť si staršie veci.
Poplatok je 10 eur na osobu a deň (materiál + občerstvenie).
Všetky vyhotovené práce si účastníci po dokončení môžu vziať domov.
Prihlášky: Viera Čepcová (predseda OZ), tel.: 0903 477074, mail: cepec@typoars.sk

Tvorivé dielne pre deti sú vždy v sobotu od 10.00 h do 14.00 h v týchto termínoch:

14. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých (denne od 14.00 h – 18.00 h)

4. – 8. 7. 2016 - 14. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 1. turnus
22. – 26. 8. 2016 - 14. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 2. turnus
26. 8. 2016 o 17.00 h - vernisáž výstavy prác účastníkov 13. letných tvorivých dielní pre deti a dospelých v Galérii TYPO&ARS

KONTAKT: Združenie deti a umenie – Viera Čepcová
Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk
Záväzné prihlášky pošlite na kontaktnú adresu najneskôr týždeň pred začatím kurzu.

Tvorivé dielne pre deti a dospelých, ako aj výstava prác účastníkov tvorivých dielní sa realizujú v spolupráci s firmou TYPOARS, s.r.o. a s podporou Mestskej časti Bratislava-Vajnory, Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

Kontakt: Združenie deti a umenie, Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
Viera Čepcová, tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk