PLÁN KURZOV TVORIVOSTI PRE DOSPELÝCH V ROKU 2018

Kurzy tvorivosti „Arsíčka“ uskutočňuje firma TYPO&ARS formou tvorivých dielní už od roku 2008. Zameranie kurzov: podpora tvorivého myslenia, fantázie a výtvarnej zručnosti. Určené sú pre dospelých s dôrazom na odbúravanie stresov, oddych a relaxáciu.

Veková hranica 15 – 99 rokov. Odporúčame obliecť si staršie veci. Účastnícky poplatok je 130 eur za jeden kurz v rozsahu 30 hodín. V cene je materiál, použitie nástrojov a pomôcok, práca lektorov, výpal keramiky. V rámci jedného kurzu robíme viacero výtvarných techník a umeleckých remesiel. Všetky vyhotovené práce si účastníci po dokončení môžu vziať domov.

Arsíčka sa konajú v priestoroch Galérie TYPO&ARS na Roľníckej 349, Bratislava-Vajnory, a to vždy vo štvrtok od 17.00 do 20.00 h (mimo sviatkov).

V roku 2018 robíme tri kurzy tvorivosti:

Minimálny počet účastníkov kurzu: 5.
Prihlásiť sa môžete mailom alebo telefonicky najneskôr dva týždne pred začatím kurzu.
Kontakt: Peter Čepec, Viera Čepcová, tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk

Tematické okruhy Arsíčiek:

Kontakt: TYPOARS, s.r.o., Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36 tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk