AUTORSKÉ PREZENTÁCIE

PETER ČEPEC

Výtvarník a galerista Peter Čepec (*1954 Bratislava), absolvent SPŠ grafickej a Univerzity Komenského v Bratislave, prezentoval svoje práce od roku 1973 na 140 výstavách ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Za totality mu „kultúrne úderky“ ÚV KSS s obľubou zvesovali obrazy z výstav, zatvárali výstavy a strhávali plagáty, pretože jeho tvorba nebola v intenciách socialistického realizmu. V rokoch 1984 a 1986 vydal dve bibliofílie — samizdatové zbierky textov a grafík (spolu s Rudom Legelom, Klaudiom Viceníkom a Karolom Zuzákom).

Svoje obrazy má vo viacerých súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Francúzsku, Luxemburgu, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku, USA a Kanade. Zakladateľ združenia nezávislých výtvarníkov Artefakt (1990) a Villa Rustica (2001) a OZ Združenie deti a umenie (2005). Spolu s manželkou založil v roku 1990 firmu TYPOARS, vďaka sponzorstvu ktorej vznikla Galéria TYPO&ARS a mohli byť zrealizované všetky akcie galérie.

Žije a tvorí v Bratislave — Vajnory. Maľuje prevažne technikou olejomaľby na plátne, zaoberá sa aj smaltom a grafikou. Popri maľbe sa zaoberá počítačovou grafikou, výtvarnou a komerčnou typografiou. Tvorba Petra Čepca prešla dlhou cestou hľadania toho najadekvátnejšieho výrazu, tej najsprávnejšej formy. Cykly obrazov Ulice, Živly, Rozprávky, Iné svety svedčia o tom, že on sám musel bojovať s takými problémami v toku života, ktoré potrebovali vyburcovanie obrovskej životnej sily uňho samotného i u jeho okolia. Možno aj preto sa občas pozerá cez svoje obrazy na svet a do iných svetov s poetickým nadhľadom a sebairóniou.

VIERA ČEPCOVÁ

Viera Čepcová (*1957 Bratislava), absolventka SPŠ grafickej v Bratislave (1976), spolumajiteľka a riaditeľka firmy TYPOARS, s.r.o. Absolvovala viaceré kurzy tradičných umeleckých remesiel (paličkovanie, vitráž, šperkárstvo, smalt). Od roku 2003 spolupracuje s Galériou TYPO&ARS vo Vajnoroch na realizácií tvorivých dielní pre deti, kurzov tvorivosti pre dospelých a art-terapií pre zdravotne znevýhodnené deti. V roku 2005 spolu s priateľmi založila OZ Združenie deti a umenie na podporu tvorivosti, výtvarnej zručnosti a fantázie detí.

Venuje sa šperku a kompozíciám zo strieborného drôtu a kameňov so zameraním na prírodné motívy, pričom využíva keramické, smaltové a drôtové výtvarné techniky.

Kontakt: TYPOARS, s.r.o., Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
JUDr. Peter Čepec a Viera Čepcová, tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk