PLÁN VÝSTAV V ROKU 2018

5.12. 2017 – 25. 3. 2018 — „Obložený klavír č. 23“
Viera Čepcová /kombinovaná technika a šperk, Peter Čepec /olejomaľba,
Peter Ďurík /výtvarná typografia – výber z tvorby

10. 4. – 8. 7. 2018 — „Karikatúra“ – výber z Bienále kresleného humoru Fraštácky tŕň

24. 8. 2018 — „16. ročník tvorivých dielní“– výstava prác účastníkov tvorivých dielní pre deti a kurzov tvorivosti pre dospelých.

4. 9. – 11. 11. 2018 — „Viktória Ondrušová – Z tvorby“– prierezová autorská výstava. Výstava zrušená.

4. 12. 2018 – 24. 3. 2019 — „Obložený klavír č. 24“
Viera Čepcová /šperk, Peter Čepec /olejomaľba, Eva Raková /koláže – výber z tvorby

Kontakt: TYPOARS, s.r.o., Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
JUDr. Peter Čepec, tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk