PLÁN VÝSTAV V ROKU 2015

7. 1. – 20. 3. 2016 — Obložený klavír č. 21 – Peter Čepec a jeho priatelia / 20 rokov Galérie TYPO&ARS
pri príležitosti jubilea galérie vystaví Peter Čepec svoje smalty a práce svojich priateľov (Bachoríková, Born, Bugárová, Cipár, Čepcová, Čepec, Fajt, Fiala, Fulierová, Hajko, Hanáková, Harangozó, Holaňová, Holubeková, Jonáš, Kalný, Kaplán, Kawashima, Kellenberger, Kňazovicová, Koller, Krátky, Kulhánek, Legel, Ondrušová, Paulovičová, Paľo, Pekár, Peterka, Piačka, Pileček, Polakovič, Sklenář, Srb, Svolinský, Škrovina, Švec, Tilov, Vojtášek, Vojtková, Zmeták, Zuzák)

5. 4. – 26. 6. 2016 — „Insita z Kovačice VIII“
výstava prác insitných maliarov z Vojvodiny (Srbsko) – Ján Bačúr, Pavel Cicka, Ján Glózik, Pavel Hajko, Ján Husárik, Martin Jonáš, Anna Kňazovicová, Juraj Ľavroš, Pavel Ľavroš, Martin Markov, Adam Mezin a Michal Povolný.

26. – 28. 8. 2016 — 14. ročník tvorivých dielní
výstava prác účastníkov tvorivých dielní pre deti a kurzov tvorivosti pre dospelých

6. 9. – 20. 11. 2016 — Karikatúry
výber z tvorby slovenských karikaturistov

6. 12. 2016 – 19. 2. 2017 — Obložený klavír č. 22
Viera Čepcová / kombinovaná technika a šperk, Peter Čepec /olejomaľba

Kontakt: TYPOARS, s.r.o., Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
JUDr. Peter Čepec, tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk