„Karikatúra“

Pozývam Vás na výstavu „Karikatúry – výber z bie-nále kresleného humoru Fraštacký tŕň“ – výber z Bienále kresleného humoru Fraštácky tŕň. Výstava bude dostupná od 10. 4. 2018 do 8. 7. 2018.

Pozvanka na vystavu Karikatúry – výber z bie-nále kresleného humoru Fraštacký tŕň

„Deň bez smiechu je stratený.“ (Charles Chaplin). Skupina karikaturistov Považský štvorlístok asi nechcela tráviť bez smiechu ani jeden deň, a tak vyhlásila pred dvadsiatimi dvoma rokmi súťaž Fraštacký tŕň. Myšlienka sa rýchlo ujala, súťaž sa stala celoslovenskou, neskôr medzinárodnou. Jedným z členov Považského štvorlístka je Hlohovčan Fero Bojničan, ktorý je dušou súťaže, stará sa o jej kontinuitu a odbornú úroveň. V roku 2004 požiadal občianske združenie Ex Libris ad personam Hlohovec (ELAP), aby prevzalo úlohu hlavného organizátora súťaže. Odvtedy sa vždy v prvý októbrový víkend stretávajú v Hlohovci tvoriví ľudia zo Slovenska a z viacerých štátov Európy. Jeden rok prídu karikaturisti na vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže kresleného humoru Fraštacký tŕň, druhý rok talentované deti so svojimi učiteľmi na vyhlásenie výsledkov medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov Ex Libris Hlohovec.

Sprievodným podujatím bývajú výstavy renomovaných karikaturistov (Jozef Babušek, Jiří Novák, Vlado Pavlík, Roman Sika, Ivan Bajo, Vojto Haring, Viktor Kubal). Počas uplynulých jedenástich ročníkov mohli návštevníci bienále vidieť aj práce známych slovenských, českých ako aj svetových karikaturistov, ktorí sa súťaže zúčastnili. Boli to napríklad Enríco Jungueira Ayres z Brazílie, Seyran Caferli z Azerbajdžanu, Miroslav Hajnos z Poľska, Jurij Kosobukin z Ukrajiny, Machmud Eshonkulov z Uzbekistanu, Jan Tomasschoff z Nemecka, Gai Guibao z Číny, Doriu Axinte z Rumunska, Erdogan Basol z Turecka, Damir Novak z Chorvátska, István Kelemen z Maďarska, Vladimír Kazanevsky z Ukrajiny i známi slovenskí a českí auto-ri – Koloman Leššo, Jano Valter, Laco Torma, Peter Sedlák, Ján Fiťma, Ján Gľonda, Ivana Valocká, Jiří Srna, Marie Plotěná, Radek Stezka.

Bienále kresleného humoru Fraštacký tŕň dáva každý druhý rok tvorivú príležitosť ama-térskym i profesionálnym karikaturistom a vďaka nadšeniu organizátorov prináša verejnosti veľa smiechu a radosti.

Výstava karikatúr v Galérii TYPO&ARS na Roľníckej 349 (Bratislava-Vajnory) potrvá do 8. júla 2018. Otvorená je denne okrem pondelka a sviatkov od 14.00 h do 18.00 h, vstup voľný.

Viac na našej FB stránke TU.

Tvorivé dielne pre deti

16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých (denne od 14.00 h – 18.00 h):

Kontakt: TYPOARS, s.r.o., Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk