TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 2020

Združenie deti a umenie Vás pozýva na tvorivé dielne pre deti (aj dospelých)

Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, Bratislava-Vajnory. Veková hranica – deti od 4 rokov, menšie len s doprovodom. Účastníkom odporúčame obliecť si staršie veci. Poplatok je 12 eur na osobu a deň (materiál + občerstvenie). Všetky vyhotovené práce si účastníci po dokon-čení môžu vziať domov.

Prihlášky: Viera Čepcová (predseda OZ), tel.: 0903 477 074, mail: cepec@typoars.sk

OZ Združenie deti a umenie má za sebou už 17 rokov tvorivej práce s deťmi – v spolupráci s Galé-riou TYPO&ARS zrealizovalo 494 tvorivých dielní pre 8651 účastníkov. Svojimi aktivitami prispieva nielen k rozvoju tvorivého myslenia a tvorivej činnosti detí, ale aj k zachovaniu kultúrneho dedičstva a k rozvoju tradičných výtvarných techník a umeleckých remesiel:

 • práca s hlinou — modelovanie, odlievanie, frotáž, glazovanie;
 • maľba — na sklo, kamene, porcelán, na hodváb, maľba akvarelov;
 • aplikácie z grafických papierov, kartónov a lepeniek – skladačky, pozvánky, pozdravy;
 • základy grafických techník — monotypia, hydrografia, reliéfna slepotlač, zlatotlač;
 • knihárske práce — vyhotovenie knižných bločkov, paspárt, knižných záložiek, organizérov;
 • základy šperku — návrhy, výber použitých materiálov, zhotovenie šperku;
 • textilné techniky — tapisérie bodacou technikou, splsťovanie;
 • výroba sviečok — ručné odlievanie a farbenie sviečok.

18. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých (denne od 10.00 h – 14.00 h)

6. – 10. 7. 2020 — 17. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 1. turnus

17. – 21. 8. 2020 — 17. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých – 2. turnus

21. 8. 2020 o 14.00 h — vernisáž výstavy prác účastníkov 18. ročníka tvorivých dielní pre deti a dospelých v Galérii TYPO&ARS

Ďalšie tvorivé dielne pripravíme v októbri a novembri 2020 — budeme glazovať vypálenú kera-miku z letných dielní, robiť adventné vence a piecť vianočné oblátky (termíny budú upresnené po vypálení keramiky).

Tvorivé dielne pre deti a dospelých, ako aj výstava prác účastníkov tvorivých dielní sa realizujú v spolupráci s firmou TYPOARS, s.r.o. a s podporou Mestskej časti Bratislava-Vajnory a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ — PLÁN VÝSTAV V ROKU 2020

* 10. 12. 2019 – 21. 3. 2020 — „Obložený klavír č. 25“ – Viera Čepcová /kombinovaná technika a šperk, Peter Čepec /kombinovaná technika a olejomaľba, Květa Fulierová / kombinovaná technika – výber z tvorby.

* 6. 4. – 12. 7. 2020 — „Vajnorský výtvarný salón“ – výstava prác desiatich výtvarníkov pri príležitosti osláv 25. výročia Galérie TYPO&ARS.

* 21. 8. 2020 — „18. ročník tvorivých dielní pre deti“ – výstava prác účastníkov tvorivých dielní pre deti.

* 20. 7. – 21. 11. 2020 — „Prestávka“ – Viera Čepcová /kombinovaná technika a šperk, Peter Čepec /olejomaľba a smalt – výber z tvorby.

* 7. 12. 2020 – 20. 3. 2021 — „25 rokov Galérie TYPO&ARS“ – výber z diela viacerých autorov, ktorí vystavovali v galérii v rokoch 1995-2020.

 • Viac informacií na našej FB stránke - TU.
 • Kontakt: TYPOARS, s.r.o., Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
  tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk