„Karikatúra“

Pozývam Vás na výstavu „Karikatúra“ – výber z Bienále kresleného humoru Fraštácky tŕň. Výstava bude dostupná od 10. 4. 2018 do 8. 7. 2018.

Viac na našej FB stránke TU.

Tvorivé dielne pre deti

16. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých (denne od 14.00 h – 18.00 h):

Kontakt: TYPOARS, s.r.o., Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk